YENİLENEBİLİR ENERJİ

   
   
   
   
   
   

Atmosferdeki doğal karbon dengesinin bozulmasının  başta küresel ısınma olmak üzere insanında bir parçası olduğu doğa için bir çok tehtid oluşturduğu tartışılmaz bir gerçek olarak kabul görmüştür. Bu durum içinde profesyonel tecrübe sahibi olunan sektöre bakılmaksızın insanoğluna küresel  sorumluluk yüklemektedir.  Sürdürülebilir,   çevresel  tehtid, yan atık vb etkileri olmayan temiz ve yenilenebilir enerji üretimi gelecek için gittikçe önem kazanmaktadır. Eliş Mühendislik bu anlayışı benimseyerek çalışmalar yapmış ve kendi tasarımı olan patentli ürünler geliştirmiştir. Rüzgar ve güneş enerjisi alanınada gerçekleştirilen bu çalışmalar ile temiz, düşük maliyetli ve sorunsuz enerji üretimi hedeflenmiştir. Eliş Mühendislik tasarımları aşağıda tanımlanmıştır.1 - RÜZGAR:

a) KAFES ROTORLU TÜRBİN

Bu türbin halen kullanılmakta olan türbinlere bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Tasarım, model, endstrüyel prototip ve patent başvurusu aşamalarını geçen yüksek verimli ve yeni jenerasyon bu türbinin temel özellikleri şunlardır.

    •Yüksek enerji verimi
    •Düşük maliyet
    •Kurulan yerin düz yada engebeli olduğuna bakmaksızın yaygın arazi kullanımı.Konvansiyonel rüzgar türbinleri(üç kanat pervane) çalışma biçiminden gelen güçlük ve zaafları azaltmak için kanat, kule, kontrol ekipmanlarında özel malzemeler yada uygulamalara gerek duymaktadır.  Bu faktörlerde  maliyetleri yukarı çekmektedir. Çalışma biçimi ayrodinamik performansını sınırlamakta, sonuç düşük enerji verimi olarak ortaya çıkmaktadır. Kanat malzemesi çalışma biçimine uyum sağlıyabilmesi  için esneklik  gerektiren özel malzemeden(karbon fiber. vb) yapılmakta, özel kontrol sistemi uygulamaları ile birlikte göz önüne alındığında ortaya yüksek maliyet çıkmakatadır. Türbinin de hava akışının belli bir mesafede yatay olması gereken düzlüklere kurulması gerekmekte,  buda Türkiye deki gibi engebeli arazinin ağırlıkta olduğu bölgelerde sorun olabilmektedir.

Yukarıda temel özellikleri verilen kafes rotorlu türbinin üstün ayrodinamik özellikleri enerji verimini arttırmakatadır.  İmalatı kolaydır.  Özel malzeme gereksinimi yoktur. Özel kumanda sistemilerinede  gerek yoktur.  Bu faktörler maliyetin düşük çıkmasının başlıca nedenleridir. Her türlü arazide kurulabilme ve kullanılabilme özelliği geniş kullanım olanağı sağlamaktadır. Kafes rotorlu türbin ev tipi, yerleşke tipi ve endüstriyal  tipe değişik güçlerde tasarlanabilir ve imal edilebilir.

Kafes rotorlu türbin diğer Eliş Mühendsislik tasarımı olan kanat yapı ile birlikte kullanılır ise verimi katlanarak artar.

Kafes rotorlu türbinin bir başka avantajı,  tasarımının akışkan dinamikleri kuralları doğrultusuna diğer Eliş Mühendislik tasarımı olan kanat yapı ile birlikte kütle akışının olduğu  başka  ortamlarda da (akarsu, dalga, gaz akışı vb) kullanılmaya uygun olmasıdır.


b) YATAY EKSENLİ KAFES ROTORLU TÜRBİN

 

Yatay Eksenli Kafes Rotorlu türbin  bir önceki tasarım  olan  Kafes Rotorlu Türbinin geliştirilmiş halidir. Kafes rotorlu türbinin bütün özelliklerine sahip olan bu tasarım,  üstün aerodinamik ve hidrodinamik özellikleri ile  öncelikle rüzgar  olmak üzere akarsularda da kullanılabilir.


c) KANAT YAPI

Bu tasarımın amacı rüzgar enerjisini daha verimli ve etkili kullanmaktır. Tasarım, model, endstrüyel prototip ve patent başvurusu aşamalarını geçen yüksek verimli ve yeni jenerasyon bu cihazın temel özellikleri şunlardır.

  • Kanat yapı ayrodinamikte airfoil olarak tanımlanan bir geotmetrik yapıdadır
  • Eliş Mühendislik tasarımında bu yapının içinden hava geçişi sağlanmakatır.
  • Özel iç geometri ile hava akışı ortam hava akışının iki katına kadar çıkabilmektedir.


Bu özellik çok önemli bir  fark yaratmakta, üstün ayrodinamik performansın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ortam rüzgar hızının iki katına çıkarılarak kullanılması verimsiz gibi gözüken yerlerde verimin artmasına ve rüzgar enerjisinin yaygın bimimde kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Kanat yapı konstrüksüyonu özel malzeme gerektirmez. Sıradan malzemelerden yapılır ve imaalatı kolaydır. Kurulan yerin düz yada engebeli olmasına bakmaksızın çok geniş bir biçimde kurulma imkanı vardır.

Kanat yapı  konvansiyonel rüzgar türbini ile birlikte kullanılabilir.  Diğer bir Eliş Mühendislik tasarımı olan Kafes Rotorlu türbin ile birlikte  kullanıldığında ise verimi çok daha artar.


Kanat yapı akışkanlar dinamiği kuralları doğrultusunda kütle akışının olduğu akarsu v.b. ortamlarda da kafes rotorlu türbinle birlikte kullanılabilir.2 - GÜNEŞ:

a) KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ 

Konsatre güneş sistemleri, güneş enerjisi kullanıcı paneline(sıcak su ve elektrik) güneş ışınlarının yoğun biçimde gönderildiği sistemlerdir. Bu amaçla güneş ışığını toplayıp yoğunlaştıran yansıtıcı elemanlar kullanılır. 


Bu tür sistemlerin genel problemi, özellikle fotovoltaik uygulamalarda güneş panelleri üzerinde oluşan ısının etkileri, gerektiğinde bertaraf edilmesidir. Eliş Mühendislik geliştirdiği özel toplama yöntemi ile panellerin ısı yükünden zarar görmeden, ışınların tamamının zararsız biçimde panellere enerji çevrimi için yönlendirilmesini sağlamakatadır. Paneler sürekli olarak yoğun ışık almakata ve yüksek verimde çalışmaktadır. Yansıtıcıların takip sistemi ile vereimlilik daha da arttırılmaktadır. Özellikle yaygın panel döşenmesinin mümkün olmadığı veya arzu edilmediği durumlar için bu uygulama idealdir.


  

                       İnovasyon Türkiye Fuarı standı

   

       İstanbul Uluslararası  buluş fuarı ELİŞ Mühendislik standı

 

 

                                     Kafes Rotorlu Türbin

 

                  Yatay Eksenli Kafes Rotorlu Türbin

 

 

                     Yatay Eksenli Kafes Rotorlu Türbin

 

 

       Yatay Eksenli Kafes Rotorlu Türbin video linki