MİNERAL MADENCİLİK

Mineral madencilikte  sektörünün en önemli konularından biri olan boyut küçültme, ana çalışma alanımızdır.  İnce öğütme ve ince kırmaya yönelik komple  tesis kurulmasını gerçekleştirebileceğimiz gibi  isteğe kendi patentli ürünümüz olan makinalarında imalatını ve teslimini yapabiliriz.  Bu ürünlerin kısa tanıtımları aşağıda verilmiştir :

1 - SAVURMALI DİK DEĞİRMEN ve KIRICI

Dik milli bu değirmen özellikle ince öğütme için  uygundur. Öğütme işlemi merkezkaç kuvvetine bağlı savurma işlemi ile  gerçekleşmektedir. Öğütücü elemanlar bu alanda kullanılan değişik özelliklerdeki bilyelerdir.  Öğütme sistemi % 100 öğütücü elemanlar,  kısmen öğütücü eleman kısmen malzemenin kendi kendisini öğütmesi(yarı otojen)  yada tamamen malzemenin kendi kendisini öğütmesi(otojen) türünde olabilir.  Aynı sistem ince tanecikli mineral kırma amaçlı da kullanılabilir. Öğütme işleminde çıkan ürün isteğe bağlı tanecik büyüklüğündeki  mikronize ürün iken kırma işleminde ise isteğe bağlı büyüklükte ince  kum özelliğindeki  ürün elde edilir.


 

 


Savurma etkili değirmen ve kırıcını  belirgin özellikleri ;

  • Devir ayarı özelliği ve buna bağlı etkili  proses verimi
  • Düşük enerji maliyeti
  • Düşük yatırım maliyeti
  • İç bölüm tadilat esnekliği

 

 

2 - HELİS MERDANELİ DEĞİRMEN ve KIRCI

Merdaneli öğütücü ve kırıcılar bilinen makinalar olmakla birlikte Eliş Mühendislik tarafından geliştirilen bu değirmen ve kırıcıda merdaneler helisel yapıdadır. Karşılıklı olarak birbirini saran ve kenetleyen bu tasarım,   sıkıştırma-ezme prensibi ile boyut küçültme işlemi yapan benzerlerine göre çok daha etkilidir. Sürekli olarak içbükey ve dış bükey helis yüzeyleri arasında sıkışan ve helisel etki ile düzgün biçimde ilerleyen malzemenin boyut küçültme işlemi daha az darbe daha düşük basınç oluşturmakta ve daha düzgün ürün çıkışı  elde edilmektedir. Merdanelerin helis özelliğine göre öğütme yada kırma amacı ile kullanılır.

 
3 - DİKEY TURBO KIRICI

Dikey turbo kırıcıları  mevcut dik milli kırıcıların sorunları gözlenerek alternatif olarak geliştirilmiştir. İş ve dış çift rotorlu veya içi örs dışta tek rotoru olan iki tipi vardır. Belirgin özellikleri;

  • Daha düşük hızlarda, başka bir ifade ile  konvansiyonel darbeli kırıcı hızlarında çalışması.
  • Düşen hız ile  aşınma bölgelerinde yüksek maliyetli  takım ucu yerine konvansiyonel aşınma parçaları kullanılması
  • Ayarlanabilen atalet özelliği ile daha büyük boyutta parça girişinin mümkün olması
  • Kademeli tasarım olanağı ile yüksek boyut küçültme oranlarının elde edilmesi.